જાણવા જેવુ

235views

વિપક્ષને અમિત શાહએ કર્યા છ સવાલો… શાહે પુછ્યુ જો સિસ્ટમ ભરોસો નથી તો ચાર રાજ્યોની વિધાનસભાની જીત પછી શા માટે સત્તા સંભાળી ?ok

error: Content is protected !!