રાજનીતિ

1લી ઓગસ્ટથી બદલાઈ રહ્યા છે આ બેંકના નિયમો, ખાતમાં રૂપિયા ઉપાડતા પહેલા ખાસ વાંચી લેજો

1.12Kviews

એકિસસ બેંક, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, કોટક મહિન્દ્ર બેંક, આરબીએલ સહિતની દેશની અમુક બેંક 1 ઓગસ્ટથી બેંકના વ્યવહાર અંગેના નિયમોમાં બદલાવ કરવા જઈ રહી છે.

 • આ બેંકોમાંથી અમુક બેંકો રૂપિયા જમા કરાવવા તેમ જ કઢાવવા માટે ફી વસૂલ કરશે તો અમુક બેંકો મીનીમમ બેલેન્સ વધારવા માટેની તૈયારી કરી રહી છે.
 • મેટ્રો અને શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રના બચત ખાતું ધરાવતા લોકોએ હવે તેમના ખાતામાં અગાઉની સરખામણીએ વધુ મીનીમમ બેલેન્સ રાખવું પડશે.
 • બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રએ મેટ્રો અને શહેરી વિસ્તારમાં મીનીમમ બેલેન્સ રૂ. ૨૦૦૦ કર્યું છે. અગાઉ તે રૂ.૧૫૦૦ હતું.
 • મેટ્રો અને શહેરી વિસ્તારમાં ખાતામાં મીનીમમ બેલેન્સ ન રાખનાર ખાતાધારકને રૂ.૭૫ દંડ લાગશે.
 • અર્ધશહેરી વિસ્તારમાં દંડની આ રકમ રૂ. ૫૦ તો ગ્રામીણ વિસ્તારમાં આ રકમ રૂ. ૨૦ હશે.
 • એકિસસ બેંક હવેથી ગ્રાહકો પાસેથી પ્રત્યેક ઈસીએસ ટ્રાન્ઝેકશન માટે પચીસ રૂપિયા વસૂલશે. અગાઉ એ ફ્રી હતું.
 • હવે બેંકે એક કરતા વધુ લોકર ધરાવનાર પાસેથી પણ ચાર્જ વસૂલ કરવાની શરૂઆત કરી છે. બેંક પ્રતિ બંડલ કેશ હેન્ડલિંગ ફી પણ વસૂલ કરશે.
 • કોટક મહિન્દ્રા બેંકના બચત ખાતા અને કોર્પોરેટ સેલેરી અકાઉન્ટ હોલ્ડર્સને દર મહિને પાંચ ટ્રાન્ઝેકશન ફ્રી આપવામાં આવશે, પરંતુ ત્યાર બાદ પ્રત્યેક કેશ વિડ્રોઅલ માટે ડેબિટ કાર્ડ-એટીએમ ચાર્જ તરીકે રૂ. ૨૦ વસૂલવામાં આવશે.એ જ પ્રમાણે પ્રત્યેક નોન ફાઈનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેકશન માટે રૂ. ૮.૫૦ વસૂલવામાં આવશે.
 • ખાતામાં મીનીમમ બેલેન્સ નહીં હોય તો મર્ચન્ટ આઉટલેટ આ વેબસાઈટ તેમ જ એટીએમના નિષ્ફળ ટ્રાન્ઝેકશન માટે પચીસ રૂપિયા વસૂલવામાં આવશે.
  કોટક મહિન્દ્રા બેંક ખાતામાં મીનીમમ બેલેન્સ ન રાખનાર ખાતાધારક પાસેથી દંડ વસૂલશે.
 • આ ખાતાઓનું જુદી જુદી શ્રેણીમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવશે તેમ જ તેની સાથે સાથે પ્રત્યેક ચાર ટ્રાન્ઝેકશન બાદ પ્રતિ ટ્રાન્ઝેકશન રૂ.૧૦૦ વસૂલવામાં આવશે. જો તમે આ બેંકના ગ્રાહક છો તો બદલાયેલા નિયમોની યાદી મેળવી લેવી તમારા માટે જરૂરી છે.

આમ,ઘણા નિયમોમાં ફેરબદલ કરવામાં આવનાર છે.

Leave a Response

error: Content is protected !!