વિકાસની વાત

કરો આ સ્માર્ટકામ અને બચો ભારે દંડથી…

96views

આજકાલ નવા ટ્રાફિક નિયમમાં લાગતા ભારે ભરખમ દંડથી કેમ બચાય તે શોધી રહ્યા છે ત્યારે એક સીધો સરળ છતાં સ્માર્ટ એવું સમાધાન આ રહ્યું- આજના જમાનામાં બધા સ્માર્ટ ફોનનો ઉપયોગ કરતા જ હોય છે તો એમાં digiloker અથવા mparivahan એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી તમારા ડોક્યુમેન્ટ કરી લો સેવ તમારા ફોનમાં.જ્યારે પણ પોલીસ તમને રોકે તો તેને તમારા ફોનમાં જ તમારા ડોક્યુમેન્ટ બતાવી શકાય.


તમે કહેશો કે શું પોલીસ આ ડોક્યુમેન્ટને માન્ય રાખશે??તો હા પરિવહન વિભાગે જ જણાવ્યું છે કે “ઇલેક્ટ્રોનિક કોપી”એ પછી લાયસન્સ, આરસી બૂકએ માન્ય રાખવામાં આવશે.તો કરી લો સ્માર્ટ વર્ક અને બચી જાવ દંડ ભરવાથી

Leave a Response

error: Content is protected !!