રાજનીતિ

ગુજરાત લાઈવ કોરોના અપડેટ : છેલ્લા 24 કલાકમાં 965 નવા કેસ, કુલ 48,441 કેસ, અમદાવાદમાં 212 સુરતમાં 285

1Kviews
  • રાજ્યમાં કુલ કેસ – 48,441
  • રાજ્યમાં કુલ મોત : 2147
  • રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 34,882
  • કુલ  એક્ટિવ કેસ – 11,412
  • આજે ડિસ્ચાર્જ-877
  • આજે નવા  પોઝિટિવ કેસ – 965
  • આજે મૃત્યુ – 20, સુરત -9, અમદાવાદ-6, ગીર સોમનાથ-1 ,જામનગર-1,ભાવનગર-1 દાહોદ-2
શહેરનવા કેસપોઝિટિવ   કેસમૃત્યુશહેરનવા કેસપોઝિટિવ કેસ મૃત્યુ
અમદાવાદ21224,3751550સાબરકાંઠાં103178
સુરત2859694267ગીર -સોમનાથ21812
વડોદરા79358755દાહોદ192434
ગાંધીનગર30108137છોટા ઉદેપુર1992
ભાવનગર1091317કચ્છ193288
બનાસકાંઠા2144716નમૅદા31310
આણંદ735617દેવભૂમિ દ્દારકા0302
રાજકોટ4998216વલસાડ144415
અરવલ્લી426826નવસારી113564
મહેસાણા2260314જૂનાગઢ155536
પંચમહાલ1630316પોરબંદર1312
બોટાદ21483સુરેનદ્નગર154438
મહીસાગર52122મોરબી91563
ખેડા1243614તાપી12720
પાટણ1435719ડાંગ080
જામનગર34418અમરેલી132269
ભરૂચ1858911

Leave a Response

error: Content is protected !!