રાજનીતિ

ગુજરાતમાં હવે નાગરિકોના સુધરશે સ્વાસ્થ્ય: સરકાર “સ્વાસ્થ્ય સેવા” માટે કટિબદ્ધ

90views

ગુજરાતમાં દરેક નાગરિકો એક શ્રેષ્ઠ સ્વાસ્થ્ય મેળવી શકે તે માટે ગુજરાત સરકાર કટીબદ્ધ થઈ છે.

“શ્રેષ્ઠ સ્વાસ્થ્ય સેવા”અંતર્ગત અને બજેટ 2019માં ખાસ જોગવાઈઓ કરી છે જેમાં આરોગ્ય માટે રૂ.10,800કરોડ ફાળવાયા છે.જેમાં વિવિધ જનરલ હોસ્પિટલ અને સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલમાં ઓ.પી.ડી.ઇમારતો, ગામડાઓમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પણ બનાવવામાં આવશે.


સુરત,ભાવનગર ખાતે આધુનિક મેડિકલ સાધનોથી સજ્જ સુપર સ્પેશીયલિટી હોસ્પિટલ બાંધવામાં આવશે.હોસ્પિટલોમા નિષ્ણાંતો,તબીબો,સ્ટાફ નર્સ,આશા બહેનો તથા મેડિકલ અને પેરા મેડિકલ સ્ટાફની ભરતી પણ કરવામાં આવશે.

Leave a Response

error: Content is protected !!