રાજનીતિ

ગુજરાતની યશકલગી :ઉત્પાદકતાની ઉત્કૃષ્ટતા માટે કૃષિ વિભાગને મળશે ‘કૃષિ કર્મણ એવોર્ડ’

92views

ગુજરાતે દેશના મોડેલ સ્ટેટ તરીકે મેળવેલી ગૌરવ સિદ્ધિમાં વધુ એક યશકલગી કૃષિ વિભાગને પ્રાપ્ત થઇ છે. ભારત સરકાર દ્વારા ર૦૧૭-૧૮ના વર્ષમાં કઠોળ પાકોના ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતાની ઉત્કૃષ્ટતા માટે રાજ્ય સરકારના કૃષિ વિભાગને ‘કૃષિ કર્મણ એવોર્ડ’ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ એવોર્ડ અંતર્ગત કૃષિ વિભાગને રૂ. ૧ કરોડનો પુરસ્કાર અને પ્રશસ્તિપત્ર મળશે.

મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ રાજ્યના કૃષિ વિભાગ દ્વારા કઠોળ પાકોના ઉત્પાદનની વૃદ્ધિ માટે ખેડૂતોને આપવામાં આવેલા તાંત્રિક જ્ઞાન અને વિસ્તરણ તંત્રની મહેનત – પરિશ્રમની ફલશ્રુતિએ આ પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ મેળવવા માટે સમગ્ર વિભાગને અને કિસાનશકિતને અભિનંદન પાઠવી બિરદાવ્યા છે. કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શ્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરે ગુજરાતના કૃષિ મંત્રી શ્રી આર. સી. ફળદુને પત્ર પાઠવીને આ એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયાની જાણકારી સાથે અભિનંદન આપ્યા છે.

રાજ્યમાં ર૦૧૭-૧૮ના વર્ષ દરમ્યાન કુલ ૯.૦૮ લાખ હેકટર વિસ્તારમાં કઠોળ પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. આ વાવેતર વિસ્તારમાં ૯.રર લાખ મેટ્રિક ટન કઠોળનું ઉત્પાદન રાજ્યના ધરતીપુત્રોએ મેળવેલું છે. એવરેજ પ્રતિ હેકટર ૧૦૧પ કિલો ગ્રામ કઠોળનું ઉત્પાદન રાજ્યમાં મેળવાયું છે.

તદ્દનુસાર ચણાની ઉત્પાદકતા હેકટર દીઠ ૧ર૮૩ કિ.ગ્રામ તેમજ તુવેરની ઉત્પાદકતા હેકટર દીઠ ૧ર૪૪ કિ.ગ્રામ નોંધાઇ છે. આ ઉપરાંત મગ, અડદ અને મઠ જેવા અન્ય કઠોળ પાકોનો પણ ઉત્પાદન વૃદ્ધિ રાજ્યના કિસાનોએ મેળવી છે. દેશના રાજ્યોમાં અનાજ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુસર ભારત સરકાર દ્વારા વિવિધ શ્રેણીમાં ઉત્તમ કામગીરી કરનારા રાજ્યોને આ ‘‘કૃષિ કર્મણ એવોર્ડ’’થી વર્ષ ર૦૧૦-૧૧થી સન્માનિત કરવામાં આવે છે

Leave a Response

error: Content is protected !!