રાજનીતિ

પાકિસ્તાનની સિટ્ટી પિટ્ટી ગૂલ,થઈ ગયા ઇમરાન ખાન હતાશ

101views

પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાને બુધવારે કહ્યું છે કે દેશ જે રીતે ચાલે છે, પાકિસ્તાન ક્યારેય પ્રગતિ કરી શકશે નહીં.
પાકિસ્તાનમાં હંમેશાં કર સંગ્રહ એક મોટી સમસ્યા રહી છે. સરકારના તમામ પ્રયાસો છતાં લોકો ટેક્સ ભરવા આગળ આવી રહ્યા નથી. ઇમરાન ખાને નિરાશા વ્યક્ત કરી કે જો વેરાની આવક વધારવા માટે પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો દેશને ગંભીર આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

 

ઇમરાન ખાન હતાશ થઈ ગયા, કહ્યું – આ રીતે પાકિસ્તાન ક્યારેય પ્રગતિ કરી શકશે નહીં

 

પાકિસ્તાનમાં હંમેશાં કર સંગ્રહ એક મોટી સમસ્યા રહી છે. સરકારના તમામ પ્રયાસો છતાં લોકો ટેક્સ ભરવા આગળ આવી રહ્યા નથી. ઇમરાન ખાને નિરાશા વ્યક્ત કરી કે જો વેરાની આવક વધારવા માટે પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો દેશને ગંભીર આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Leave a Response

error: Content is protected !!