રાજનીતિ

કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય, 59 ચાઇનીઝ એપ પર પ્રતિબંધ, વાંચો લિસ્ટ કઈ એપ પર પ્રતિબંધ લાગ્યો

2.5Kviews

કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય

  • ભારતમાં ટિકટૉક અને હેલો સહિત 59 ચાઇનીઝ એપ પર પ્રતિબંધ
  • વી ચેટ, લાઇક, શૅર ઇટ, યૂસી બ્રાઉઝર પર પણ પ્રતિબંધ

Leave a Response

error: Content is protected !!