વિકાસની વાત

વિષય : વિદ્યાર્થીઓનો સમય ક્યાં વેડફાઈ રહ્યો છે.. ??

189views

વાત સામાજીક મુદ્દાની… આજે વિદ્યાર્થીઓને તમામ સુવિધાઓ મળે છે આમ છતા પરિણામ વધવાને બદલે ઘટી શા માટે રહ્યુ છે.. ? શું મોબાઈલ અને ટેક્નોલોજી જવાબદાર છે કે પછી વિદ્યાર્થીઓને બીજી કોઈ પરેશાની પડી રહી છે આંકડાઓ કહે છે શિક્ષણનું સ્તર વધ્યું છે.. શાળાઓ વધી છે.. શિક્ષણનો વ્યાપ પણ વધ્યો છે.સરકાર દ્વારા પણ અથાક પ્રયત્નો થયા છે છતા પરિણામ ઘટવા પાછળ ક્યા ક્યા કારણો જવાબદાર હોય શકે ?   લોકોનો મંતવ્ય જાણવા  માટે વોઈસ ઓફ ગુજરાત દ્વારા પબ્લિક ઓપિનયન શરૂ કરવામાં આવ્યુ છે.

વિષય : વિદ્યાર્થીનો સમય ક્યાં વેડફાઈ રહ્યો છે.. ??

 

ધોરણ 10ના પરિણામોની સત્તાવાર માહિતી —

Leave a Response

error: Content is protected !!