રાજનીતિ

સૌરાષ્ટ્રના 12 સ્ટેટ હાઈ વે સહિત કુલ 90 રસ્તા બંધ, જાણો ક્યા ક્યા રસ્તાઓ બંધ છે.

2.83Kviews

Leave a Response

error: Content is protected !!