archiveસ્ત્રી હક

વિકાસની વાત

“કાં તો મારી દીકરીનો વાન બદલી નાખ, કાં આ જગતનું ઈમાન બદલી નાખ…!”

સ્ત્રીઓની સલામતી ઘર અથવા ઘરની બહાર અથવા કામ કરતા સ્થળે ઘણું મહત્વ ધરાવે છે. સ્ત્રીઓ સામે કેટલાક ગુનાઓ, ખાસ કરીને...
error: Content is protected !!