archive4 years

રાજનીતિ

સંવેદનશીલ, સરળ અને લોકસંતોષી રૂપાણી સરકાર

ગુજરાતની રૂપાણી સરકાર કેટલી સંવેદન અને સરળ છે તે આ પ્રસંગ પરથી સમજી શકાય છે.એક ઇન્ટરવ્યૂમાં સીએમ વિજય રૂપાણીએ કહ્યું...
error: Content is protected !!