archiveboat

વિકાસની વાત

ભારતવર્ષની વહાણવટાની આ ગૌરવગાથા વિશે જાણો છો?

હજારો કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલા ભારતવર્ષના સાગરકાંઠાની જેમ જ ભારતની વહાણવટાની ગાથા પણ ભવ્ય છે. અંદાજે સત્તાવનસો કિમોમીટર લાંબા સાગરકાંઠા, હજારો...
error: Content is protected !!