archiveworkingwoman

વિકાસની વાત

સમાજનો આધારસ્તંભ છે સ્ત્રી.. વાત્સલ્યરૂપી વનિતાના વિચારો કેવા હોવા જોઈએ ?

સ્ત્રીનું સર્જન કરીને ભગવાને જાણે કે પોતાનું વાત્સલ્ય પૃથ્વી પર વહેતું મૂક્યું છે. સ્ત્રી ઈશ્વરે આપેલા આ વાત્સલ્યથી ધરતી પર...
error: Content is protected !!