archiveworld Oceans day

જાણવા જેવુ

8 જૂન વિશ્વ મહાસાગર દિવસઃ “આપણા મહાસાગર,આપણી જવાબદારી”

8 જૂન 2009ના રોજ પહેલી વખત વિશ્વ મહાસાગર દિવસ મનાવવામાં આવ્યો હતો. તેના પછી દર વર્ષે 8 જૂનના દિવસે વિશ્વ...
error: Content is protected !!