રાજનીતિ

આદિજાતિ વિસ્તારના ખેડૂતોને સિંચાઈના પાણીનો લાભ આપવા રૂ. 249.61 કરોડની યોજનાને આપી રાજ્ય સરકારે મંજૂરી

115views

પંચમહાલના શહેરા, ગોધરા, કાલોલ અને ઘોઘંબા તાલુકાના આદિજાતિ વિસ્તારના 85 ગામના ખેડૂતોને સિંચાઈના પાણીનો લાભ આપવા રૂ. 249.61 કરોડની યોજનાને મુખ્યમંત્રી  વિજયભાઈ રૂપાણીએ મંજુરી આપી છે.

પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરા, ગોધરા,કાલોલ,ઘોઘંબા તાલુકાના પૂર્વપટ્ટી ગામોને  ઉદવહન સિંચાઇથી પાણી આપવા 185 મીટર લેવલે ટેકરી પર ચઢાવી અંડરગ્રાઉન્ડ ડીસ્ટ્રીબ્યુશન પાઇપલાઇનથી સિંચાઇ માટે પાણી વહેવડાવાશે. ભૌગોલિક વિષમ સ્થિતીને કારણે આ ગામો સિંચાઇથી વંચિત હતા, જેમને હવે ઇજનેરી કૌશલ્યથી સિંચાઈનું પાણી મળતું થશે.

ભાદર, કડાણા અને પાનમ જેવા મોટા જળાશયો અને સુજલામ સુફલામ કેનાલની વચ્ચે હોવા છતાં વિષમ પડકારરૂપ ભૌગોલિક પરિસ્થિતીને કારણે લાંબાગાળાથી સિંચાઇ વંચિત રહેલા પૂર્વપટ્ટીના આ ગામોમાં ઇજનેરી કૌશલ્યથી સિંચાઇ સુવિધા પહોચાડવા મુખ્યમંત્રીની દ્રઢ ઇચ્છાશકિતને પરિણામે આ મહત્વાકાંક્ષી યોજનાને તેમણે મંજૂરી આપી છે. સમગ્રતયા પંચમહાલ જિલ્લાના ૮પ ગામોના ૧ર૮ તળાવો ઉપરાંત નાની સિંચાઇના ૧૧ સિંચાઇ તળાવો મળીને ૩પ૦૦ હેકટર જમીનને આના પરિણામે સિંચાઇ સુવિધા મળતી થવાની છે.

આ યોજના અંતર્ગત આવરી લેવાયેલા વિસ્તારો માટે પાનમ ડેમમાંથી પાણીનું ઉદવહન કરી ૧૮પ મીટરના લેવલ પર આવેલી ટેકરી પર ચઢાવીને અંડરગ્રાઉન્ડ ડ્રીસ્ટ્રીબ્યુશન પાઇપલાઇનો દ્વારા પાણી સિંચાઇના હેતુ માટે વહેવડાવવામાં આવશે. વિજયભાઇ રૂપાણીના આ આદિજાતિ કિસાન હિતકારી અભિગમને પરિણામે આદિજાતિ વિસ્તારના ધરતીપુત્રો ખરીફ અને રવિ ઋતુમાં પાક લઇ શકશે અને તેમનું જીવનધોરણ ઊંચું આવશે તેમજ રોજગારીની તકો પણ વધશે.

 

 

 

Leave a Response

error: Content is protected !!