રાજનીતિ

રિક્ષા ચાલકો માટે રાજ્યમાં યુનિફોર્મ ફરજીયાત, વાદળી કરલના એપ્રોનમાં દેખાશે રિક્ષા ડ્રાઈવર

326views

જે અંતર્ગત રાજ્યના તમામ રિક્ષા ચાલકો (Auto Drivers)એ યુનિફોર્મ તરીકે હવેથી કપડાંની ઉપર વાદળી કલરનું એપ્રોન પહેરવાનું રહેશે. રિક્ષા ચાલકોની ઓળખ માટે આ નિર્ણય કરાયો છે.

સરકારે રિક્ષા સંચાલક મંડળ સાથે અગાઉ ચર્ચા પણ કરી છે. રાજ્યમાં હવે દરેક રિક્ષા ડ્રાવર વાદળી કલરના એપ્રેોનમાં દેખાશે. તો સાથે જ રિક્ષા ચાલકની ઓળખ હવે સરળ બનશે. આ નિયમ જલ્દીથી જલ્થી લાગુ કરવામાં આવશે તેવું સરકારી સુત્ર દ્વારા જાણકારી મળી છે.

રાજ્યમાં ઓટો રીક્ષા ડ્રાઈવર્સની સરળતાથી ઓળખાણ થાય તે હેતુસર મોટર વાહન અધિનિયમ 1988 તથા ગુજરાત મોટર વાહન નિયમો, 1989 અંતર્ગત ઓટો રીક્ષા ડ્રાઈવર્સ માટે અલગથી યુનિફોર્મ નક્કી કરવાની બાબત સરકારની વિચારણા હેઠળ રહી હતી. જેને પગલે રાજ્ય સરકારે 16-11-2019ના જાહેરનામાથી ગુજરાત મોટર વાહન નિયમો 1989માં સુધારો કરી જાહેર પરિવહનના વાહનોના ડ્રાઈવરોએ યુનિફોર્મ પહેરવાનો રહેશે તે મુજબની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

Leave a Response

error: Content is protected !!